Utomhuskonsert i Uppsala stadsträdgård. Festival med Hjärnkoll. Gitarrist Martin Suparno Ekström