Föreläsningar & Kurser

KVINNOR PÅ GRÄNSEN TILL KUNSKAP. Möt Betty, Hildegard, Johanna, Elin, Cecilia, Charlott. Kulturhistoriska berättelser om de allra första kvinnorna i Sverige, som tog studentexamen – när det äntligen blev tillåtet för kvinnor 1870. Sedan skrev en del av dessa kvinnor in sig på universitet – 1872- 1875. De banade vägen mot ett mer jämlikt och demokratiskt Sverige. Jag berättar om deras livsöden. Visar gamla svartvita bilder. Samt sjunger sånger som jag komponerat om dessa gripande livsöden.  Passar för alla grupper som är intresserade av kvinnors historia! Bildprojektor, lap top samt elpiano eller piano behövs. Kontakta mig så sänder jag en folder!

Att vara anhörig – gråt, kärlek och en massa humor. Hur påverkar det mig, om en familjemedlem har en neuropsykiatrisk diagnos? Är vi kanske alla unika, och borde vi utveckla vår människosyn och vidga vår tolerans för olikheter?

Barn är ett folk och de bor i ett främmande land – eller har vi alla varit där? Barndomen ska vi alla igenom, och de flesta överlever den. Likaså ska vi alla igenom skolan – vilket inte är lika lätt för alla. Hur får man tillbaka glädje och energin som barn, om man hamnat utanför? Hur undviker vi att hemmasittare missar sin grundskoleutbildning, som alla barn har rätt till?

Musik och hälsa – ett stort hav av upplevelser. Hur låter musik från olika kulturer? Hur kan ljud, rytmer, sång, musik befrämjar hälsa, ge oss livsglädje, locka oss att motionera, trösta oss? Efter en utbildning på musikhögskola i musik och hälsopedagogik arbetade jag med grupper i skolor, äldrevård samt öppna grupper i friskvård. Med musik, röst, musikmeditation. Jag forskade om sång och hälsa, skrev rapporten: ”Sång som en läkande lek”.