Kvinnors historia

Den 15 maj kl 15:00 föreläser jag i universitetsaulan ”Kvinnor på gränsen till kunskap”, fakta, bilder, musik om de allra första kvinnorna som tog studenten i Sverige och kom till Uppsala universitet.